Oriƫnterend gesprek (max 30 min)gratis
Intake (60 min) + behandelplan90 euro
PMT-sessie (60 min)90 euro
Telefonisch consult (per 15 min)17,50 euro
Leertherapie100 euro

Wanneer je verhinderd bent voor een geplande afspraak, zeg je deze tenminste 24 uur van te voren af. Dit kan telefonisch via 06-28560643 of per mail info@lijfzijn.nl. Ik ben genoodzaakt voor een niet nagekomen afspraak het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Vergoedingen

Voor de behandelingen krijg je van mij een nota (per mail).

Als Psychomotorisch therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor psychomotorisch therapeuten in Nederland (NVPMT) die deel uit maakt van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Vermeld dit als je contact zoekt met jouw zorgverzekeraar. Psychomotorische therapie valt onder vaktherapie. Raadpleeg je polis voor eventuele vergoedingen, vanuit de aanvullende verzekering.